Gwarancja czystej
perfekcji!

ponad 35 lat doświadczenia

Misja

Perfekcyjnie zadbana przestrzeń dla Ciebie i Twojego biznesu!

Rozumiemy, jak ważna jest odpowiednio utrzymana przestrzeń. Wiemy, że ład i porządek w miejscu pracy stanowi wizytówkę firmy i w praktyce realizuje wartości istotne dla biznesowego wizerunku. To właśnie dlatego, dysponując wiedzą, doświadczeniem, wykwalifikowaną kadrą pracowniczą oraz zaawansowanym parkiem technologicznym, oferujemy Ci profesjonalne i specjalistyczne usługi sprzątające. Bez względu na charakter i skalę prowadzonej przez Ciebie działalności, jesteśmy po to, by Twoja przestrzeń wyglądała PERFEKCYJNIE!

O nas

PHU PERFEKT jest częścią Grupy kapitałowej Dustbuster. Firma istnieje na rynku od 1993 roku, co przekłada się bezpośrednio na poziom zdobytych kompetencji i wysoką jakość usług, świadczonych w zakresie pielęgnacji oraz utrzymania przestrzeni prywatnych, komercyjnych i instytucjonalnych.

Filozofia firmy sprowadza się do szeroko pojętej PERFEKCJI, której obrazem jest bogate portfolio klientów oraz współpraca długoterminowa, będąca świadectwem zaufania i zadowolenia z realizowanych usług.
Wartości towarzyszące PHU PERFEKT uwzględniają z kolei szacunek dla pracy każdej, zatrudnionej w firmie osoby, a także poszanowanie środowiska naturalnego, z czym wiązać należy korzystanie wyłącznie z ekologicznych i przyjaznych naturze środków czystości oraz rozwiązań technologicznych.

Oferta

Zastanawiasz się, dlaczego powinieneś nas wybrać? Działamy perfekcyjnie, po prostu! A naszej pracy przyświeca skrupulatność, lojalność i odpowiedzialność, z której zawsze się wywiązujemy – i to w kontaktach nie tylko z dużymi, ale również małymi klientami!

nasze usługi

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje m.in.:

nasze produkty

Lista sprzedawanych przez nas produktów uwzględnia marki:

 • BUZIL
 • ECOLAB
 • SWISH
 • FABER
 • VOIGHT
 • KIEHL
 • DYNASIL

nasze urządzenia

Dbając perfekcyjnie o każdą przestrzeń, korzystamy z perfekcyjnych rozwiązań od marek:

 • SWINGO
 • KLINDEX
 • BKF
 • IONIC
 • TOMCAT EDGE
 • JANI-JACK
 • NILFISK

Praca

DOŁĄCZ DO NAS

Chcesz pracować dla firmy, która działa rzetelnie, otwarcie i uczciwie? Tworzymy zgrany zespół ludzi, którzy z szacunkiem i zaangażowaniem podchodzą do wykonywanej pracy. W związku z rosnąca liczbą Klientów i dynamicznym rozwojem naszej firmy, poszukujemy nowych pracowników na stanowiska:

OPERATOR MASZYNY CZYSZCZĄCEJ, SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, OGRODNIK

Oferujemy pewność i stabilność zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie, liczne dodatki oraz bezpieczne i komfortowe warunki pracy.

aplikuj teraz

Dane kandydata:

Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych jest S&S WORK FORCE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-519), przy ul. Jerzmanowskiej 4D/002, NIP 8943066962, REGON 362670355, KRS 0000578607, spółka wpisana do rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ) pod numerem 16005.
1.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a także wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące ochrony danych osobowych w S&S WORK FORCE sp. z o.o., poprzez e-mail: iodo@sswf.pl. 2.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z zm.) 3.Dobrowolne podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji oraz legalizacji zatrudnienia (w przypadku cudzoziemców), a także dalszym procesie ewentualnego zatrudniania (pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 4.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość udziału w rekrutacji bieżącej i przyszłej oraz niemożliwość legalnego zatrudnienia na terenie Polski lub Unii Europejskiej (w przypadku ofert pracy poza Polską) lub otrzymywania informacji handlowych. 5.Uczestnicząc w procesie rekrutacji wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ADO w bieżących i przyszłych rekrutacjach. 6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu wysłania zgłoszenia lub do momentu wycofania zgody. 7.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacyjnym będą: 7.1.Organy administracji publicznej (dotyczy cudzoziemców lub osób aplikujących na oferty pracy w innych krajach Unii Europejskiej) 7.2.Pracodawca, do którego zostanie Pani/Pan skierowana/skierowany 8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych w każdej chwili, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9.W przypadku przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Może Pani/Pan uzyskać ich kopię. Sposób uzyskania kopii danych to kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iodo@sswf.pl. 10.Administrator Państwa danych osobowych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.
[Ukryj] [Pokaż więcej]

nasi klienci

kontakt

PERFEKT POLSKA SPÓŁKA Z O.O
ul. Wspólna 2
55-040 Kuklice
REGON 930239340
NIP 8981008079
KRS 0000818707