GARANTIE
PERFEKTION PUR!

über 30 Jahre Erfahrung

Mission

PERFEKT GEPFLEGTER RAUM FÜR DICH UND FÜR DEIN UNTERNEHMEN!

Wir verstehen, wie wichtig richtig erhaltener Raum ist. Wir wissen, dass Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz die Visitenkarte der Firma verkőrpern und in der Praxis realsieren die bedeutsamen Werte für Geschäftsbild. Also deswegen, indem wir über Wissen, Erfahrung, qualifiziertes Team und über modernen und fortgeschrittenen Technologie-Park verfügen, bieten wir Dir eine professionellen und spezialisierten Reinigungsdienst an.  

Unabhängig von der Art und vom Umfang des von dir geführten Unternehmens, wir sind da, damit Dein Raum perfekt aussieht.

Über uns

PERFEKT jest częścią Grupy Kapitałowej. Firma istnieje na rynku od 1993 roku, co bezpośrednio przekłada się na poziom nabytych umiejętności oraz wysoką jakość świadczonych usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania lokali prywatnych, komercyjnych i instytucjonalnych.

Filozofia firmy opiera się na szeroko rozumianej PERFEKCJI, której wizerunkiem jest bogate portfolio klientów oraz wieloletnia współpraca będąca dowodem zaufania i zadowolenia ze świadczonych usług.  

Wartości towarzyszące PERFEKT z kolei uwzględniają szacunek dla pracy wszystkich zatrudnionych w firmie, a także szacunek dla środowiska, co wiąże się ze stosowaniem wyłącznie ekologicznych i przyjaznych dla środowiska środków czystości i rozwiązań technologicznych.

Angebot

Du überlegst dir, warum Du uns wählen sollst? Wir arbeiten einfach perfekt! Und in unserer Arbeit sind Präzision, Loyalität und Verantwortung an erster Stelle Und das nicht nur in Kontakten mit großen Kunden, sondern auch im Umgang mit kleinen Unternehmen!

Unsere kunden

Unser Angebot berücksichtigt die Dienstleistungen für:

 • Klein,- u. Großflächenmärkte, davon Einkaufszentren;
 • Lagerhallen und Logistikzentren;
 • große Büroflächen;
 • Arztpraxen und Facharztpraxen;
 • Bildungseinrichtungen, davon: Schulen, Kindergärten/Kitas und Kinderkrippen;
 • Schőnheitssalons,
 • Fitness-Studios und Fitnessklubs;
 • Hotels.

Unsere dienstleistungen

Der Umfang unserer Dientleistungen umfasst u.a.:

 • Komplexe Reinigungs,- und Putzarbeiten;
 • Komplexe Reinigungs,- und Putzarbeiten für Hotels;
 • Schleifen und Renovierung von Fußbőden (Marmor, Granit, Terrazzo und Beton);
 • Kristallisieren und Imprägnierung von Fußbőden
 • Waschen der Fassaden, Verglasungen und Fassadenelemente mit IONIC-System
 • Waschen von Teppichen und Polster;
 • Waschen von Rolltreppen;
 • Hochdruckreinigung;
 • Aufräumen nach abgeschlossenen Bauarbeiten
 • Pflege von Grünflächen und Grünanlagen.

Unsere produkte

Die Liste von uns verkauften Produkten berücksichtigt folgende Marken:

 • BUZIL
 • ECOLAB
 • SWISH
 • FABER
 • VOIGHT
 • KIEHL
 • DYNASIL

Unser werkzeug

Pflege perfekt für jeden Raum, wir verwenden folgende perfekte Marken Lősungen von:

 • SWINGO
 • KLINDEX
 • BKF
 • IONIC
 • TOMCAT EDGE
 • JANI-JACK
 • NILFISK

Arbeit

TRETEN SIE UNS BEI

Mőchtest Du für die Firma arbeiten, die zuverlässig, offen und ehrlich funktoniert? Wir bilden ein gut organisiertes Arbeitsteam, das mit Respekt und Engagement seine Arbeit ausübt. Im Zusammenhang mit der wachsenden Kundenzahl und mit der dynamischen Entwicklung unserer Firma sind wir auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die arbeiten als

BEDIENER DER PUTZMASCHINE, FACHKRAFT FÜR SAUBERKEIT, GÄRTNER

Wir bieten Beständigkeit und Stabilität der Beschäftigung, attraktives Gehalt, zahlreiche Zulagen und sichere und komfortable Arbeitsbedingungen an.

JETZT BEWERBEN

Dane kandydata:

Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych jest S&S WORK FORCE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-519), przy ul. Jerzmanowskiej 4D/002, NIP 8943066962, REGON 362670355, KRS 0000578607, spółka wpisana do rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ) pod numerem 16005.
1.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a także wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące ochrony danych osobowych w S&S WORK FORCE sp. z o.o., poprzez e-mail: iodo@sswf.pl. 2.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z zm.) 3.Dobrowolne podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji oraz legalizacji zatrudnienia (w przypadku cudzoziemców), a także dalszym procesie ewentualnego zatrudniania (pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 4.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość udziału w rekrutacji bieżącej i przyszłej oraz niemożliwość legalnego zatrudnienia na terenie Polski lub Unii Europejskiej (w przypadku ofert pracy poza Polską) lub otrzymywania informacji handlowych. 5.Uczestnicząc w procesie rekrutacji wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ADO w bieżących i przyszłych rekrutacjach. 6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu wysłania zgłoszenia lub do momentu wycofania zgody. 7.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacyjnym będą: 7.1.Organy administracji publicznej (dotyczy cudzoziemców lub osób aplikujących na oferty pracy w innych krajach Unii Europejskiej) 7.2.Pracodawca, do którego zostanie Pani/Pan skierowana/skierowany 8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych w każdej chwili, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9.W przypadku przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Może Pani/Pan uzyskać ich kopię. Sposób uzyskania kopii danych to kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iodo@sswf.pl. 10.Administrator Państwa danych osobowych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.
[Ukryj] [Pokaż więcej]

Unsere Kunden

Kontakt

PERFEKT POLSKA SPÓŁKA Z O.O
ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie
REGON 930239340
NIP 8981008079
KRS 0000818707