GUARANTEE OF
PRISTINE PERFECTION

with more than 30 years’ experience

Our mission statement

PERFECTLY MAINTAINED WORK ENVIRONMENT FOR YOU AND YOUR BUSINESS!

We understand how vital a well-maintained work environment is. We realise that neatness in the workplace not only represents your company, but also executes meaningful values of corporate image. We offer you highly professional and specialist cleaning services based on our knowledge, experience, fully fledged employees, and an advanced technology park.

It is our job to make your work environment look IMMACULATE, regardless of the type or scale of your business activity.

About us

PERFEKT jest częścią grupy kapitałowej. Firma istnieje na rynku od 1993 roku, a zdobyte przez ten czas doświadczenie bezpośrednio przekłada się na wysoki poziom zdobytych kompetencji oraz wysoką jakość świadczonych usług w zakresie utrzymania przestrzeni prywatnych, komercyjnych i instytucjonalnych.

Filozofia firmy sprowadza się do szeroko rozumianej PERFEKCJI, której przykładem jest szerokie grono klientów oraz długoletnia współpraca będąca świadectwem zaufania i zadowolenia z realizowanych przez nas usług.

Towarzyszące wartości PERFEKT uwzględniają szacunek dla wkładu pracowników w pracę oraz poszanowanie środowiska poprzez stosowanie wyłącznie ekologicznych i przyjaznych dla środowiska środków czystości oraz rozwiązań technologicznych.

Our offer

Are you wondering why you should choose us? Simply put, we work IMMACULATELY. We are conscientious, loyal, and responsible. We always fulfil our work duties when dealing with not only large customers, but also smaller ones!

Our customers

Our offer consists of services for:

 • small & big-box stores, including shopping malls;
 • warehouses and logistics centres;
 • large-format office spaces;
 • offices and medical centres
 • educational establishment, including: schools, kindergartens, and nurseries;
 • beuaty salons;
 • gyms and fitness clubs;
 • hotels;

Our services

A range of services includes among others:

 • a clean-up;
 • a hotel clean-up;
 • floor cutting and restoration (marble, granite, terazzo, and concrete);
 • floor crystallisation and wood finishing;
 • elevation, glazing, and facade cleaning (with IONIC system);
 • upholstery and carpet cleaning;
 • escalator cleaning;
 • pressure washing;
 • post construction cleaning;
 • maintenance of green areas;

Our products

List products sold by us includes brands:

 • BUZIL
 • ECOLAB
 • SWISH
 • FABER
 • VOIGHT
 • KIEHL
 • DYNASIL

Our equipment

Korzystamy z rozwiązań wymienionych poniżej marek, aby utrzymać każde środowisko w nienagannym stanie:

 • SWINGO
 • KLINDEKS
 • BKF
 • JOŃSKI
 • KRAWĘDŹ TOMCATA
 • JANI-JACK
 • NILFISK

Job

JOIN US

Do you want to work for a company that works honestly, openly and honestly? We are a close-knit team of people who respect and work with respect. Due to the growing number of customers and the dynamic development of our company, we are looking for new employees for positions:

CLEANING MACHINE OPERATOR, CLEANING SPECIALIST KEEP CLEAN, GARDENER

We offer employment stability and stability, attractive remuneration, numerous extras and safe and comfortable working conditions.

APPLY NOW

Dane kandydata:

Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych jest S&S WORK FORCE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-519), przy ul. Jerzmanowskiej 4D/002, NIP 8943066962, REGON 362670355, KRS 0000578607, spółka wpisana do rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ) pod numerem 16005.
1.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a także wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące ochrony danych osobowych w S&S WORK FORCE sp. z o.o., poprzez e-mail: iodo@sswf.pl. 2.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z zm.) 3.Dobrowolne podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji oraz legalizacji zatrudnienia (w przypadku cudzoziemców), a także dalszym procesie ewentualnego zatrudniania (pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 4.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość udziału w rekrutacji bieżącej i przyszłej oraz niemożliwość legalnego zatrudnienia na terenie Polski lub Unii Europejskiej (w przypadku ofert pracy poza Polską) lub otrzymywania informacji handlowych. 5.Uczestnicząc w procesie rekrutacji wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ADO w bieżących i przyszłych rekrutacjach. 6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu wysłania zgłoszenia lub do momentu wycofania zgody. 7.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacyjnym będą: 7.1.Organy administracji publicznej (dotyczy cudzoziemców lub osób aplikujących na oferty pracy w innych krajach Unii Europejskiej) 7.2.Pracodawca, do którego zostanie Pani/Pan skierowana/skierowany 8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych w każdej chwili, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9.W przypadku przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Może Pani/Pan uzyskać ich kopię. Sposób uzyskania kopii danych to kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iodo@sswf.pl. 10.Administrator Państwa danych osobowych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.
[Ukryj] [Pokaż więcej]

Our customers

Contact

PERFEKT POLSKA SPÓŁKA Z O.O
ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie
REGON 930239340
NIP 8981008079
KRS 0000818707